Snusbrev

Prenumerera på din favorit!

case-logo

Snusbrev.se

Snusbrev.se är en prenumerationstjänst på nätet som i gör att du kan få din snus hemskickad direkt i brevlådan utan att behöva hämta ut dem hos ombud. Snusbrev startades av Snusbolaget som är Sveriges ledande ehandel för snus på nätet.

Uppdraget

Vi fick i uppdrag att ta fram varumärke och webbplats för Snusbrev, en ny tjänst som innebär att folk kan prenumerera på sin snus.

Vårt arbete:

Strategi
Koncept & design
kontakt-rikard

Vill du veta mer?

Rikard Petersson
+46 70 798 89 35
rikard@define.se

I samarbete med

Easyfy
E-businesspartner

Vad skulle vi uppnå?

Identifiera, konceptualisera och designa ett starkt varumärke för snusbrev.se

Genom fokus på kundupplevelsen skapa en enkel och tydlig prenumerationstjänst

Skapa en trygg koppling till systervarumärket Snusbolaget.se

Varumärket

Jakten på en identitet

Varumärkesarbetet delades upp i fyra delar, vision, koncept, utkast och resultat. Vi började med att ta fram ramarna för visionen, där vi beskrev vad vi ville att varumärket skulle kommunicera, vilka värden det skulle spegla och hur dess relation till systerföretaget Snusbolaget skulle se ut.

I koncept-fasen påbörjade vi det kreativa idéarbetet där vi arbetar fram olika förslag på logotyper som speglar det vi kom fram till under visions-fasen. Detta genomfördes till en början genom pappersskisser, vilket är ett effektivt sätt att få fram så många förslag som möjligt.

De förslag som ansågs bäst lämpade utifrån visionen togs sedan vidare och visualiserades digitalt. Syftet här var att ta fram ett antal olika koncept. Tillsammans valde vi ut det koncept som vi ansåg var rätt väg framåt, återigen gjordes detta utifrån visionen som vi fastställde tidigare i projektet.

Efter vi hade valt ut ett koncept att arbetare vidare på så påbörjade vi att ta fram ett utkast på den visuella identiteten. Nu påbörjades arbetet med att välja ut de färger, typsnitt, mönster och manér som varumärket skulle bestå av. Här är några exempel på olika inriktningar för färgval som togs fram. Den mörkblåa färgen valdes för att behålla kopplingen till Snusbolaget. Tre olika inriktningar togs fram. Val av färg gör en väldig skillnad för känslan i helheten.

Den färdiga identiteten

Den slutliga visuella identiteten blev kombinationen av den röda/mörkblå, vilket tillsammans med mönstret kan liknas vid estetiken hos gamla amerikanska postkontor.

Webbtjänsten

Koncept & design

Hur skulle tjänsten fungera? Vad var viktigt? Vad var inte lika viktigt? Tillsammans med Snusbrev & Easyfy påbörjade vi arbetet med att ta fram hur prenumerationstjänsten skulle se ut och fungera. Utgångspunkten här var att genom en god kundupplevelse skapa en enkel och pålitlig tjänst för besökarna.

Pappersskisser som idégenerering

Bästa sättet att snabbt pröva idéer tycker vi sker med papper och penna. Genom detta arbete kunde vi gemensamt pröva en stor mängd olika typer av layouter och förslag på lösningar.

Skissande av olika layoutkoncept

Från papperskoncept till digitala layouter

De bästa koncepten tog vi vidare med i form av digitala wireframes, där vi på ett mer detaljerat sätt beskriver hur tjänsten skall se ut och fungera. Det viktiga var att få fram rätt tjänst, med bra funktioner och utan onödigheter. Hur kunde vi göra det enklare? Vad kunde vi ta bort? Vad kunde vi slå ihop?

Skapandet av ett digitalt manér

Utifrån varumärket arbetade vi med att införliva rätt estetik och känsla i tjänsten. Detta är en viktig del då tjänsten i alla led ska spegla varumärket. Resultatet var ett komplett komponentbibliotek som innehåller alla de knappar, rullistor och andra UI-element som tjänsten består av. Genom att ta fram denna så skapade vi en stark röd tråd från varumärkets kärnvärden rakt ner till hur respektive knapp ser ut och beter sig.

Resultatet

Identitet + webb = sant

Ett starkt varumärke som speglar Snusbrevs kärnvärden tillsammans med en webbtjänst som är enkel och smidig att använda. Om du inte redan har gjort det, spana in Snusbrev.se!

kontakt-rikard

Vill du veta mer? Prata med Rikard.

Vi pratar gärna igenom dina frågor och funderingar. Tveka inte att höra av dig!

Rikard Petersson
+46 70 798 89 35
rikard@define.se