Kalmar Science Park

Sveriges bästa science park

Kalmar Science Park

Kalmar Science Park erbjuder en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa. Kalmar Science Park stärker regionens attraktivitet genom att tillföra nytänkande, inspiration och nätverksbyggande i nära samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet. Kalmar Science Park ska vara den naturliga innovationspartnern i regionen och en förebild för andra kunskapsintensiva miljöer.

Uppdraget

Det senaste åren hade Kalmar Science Park växt kraftigt och dess målgrupp hade både blivit fler och mer komplex, vilket gjorde att den befintliga webbplatsen inte levde upp till de krav och behov som organisationen nu hade. Det var läge att ta ett nytag kring sin webbnärvaro.

Vårt arbete:

Strategi
Undersökning
Koncept & design
Utveckling & optimering
kontakt-rikard

Vill du veta mer?

Rikard Petersson
+46 70 798 89 35
rikard@define.se

Strategi & mål

Vi inledde arbetet med att genomföra en rad olika strategimöten och workshops i syfte att diskutera mål för organisationen och hur den framtida webbplatsen skulle kunna möta upp dessa mål. En stor utmaning låg i att identifiera Kalmar Science Parks olika typer av användare och sätta samman dessa till tydliga målgrupper.

Informationen som framkom under strategimötena sammanställdes i syfte att ta fram en strategi- och målplan. Några av de mål som sattes upp i strategi- och målplanen var följande:

Identifiera och fokusera på användarna

Lyfta fram företagen i Kalmar Science Park 

Lyfta fram aktuella händelser och aktiviteter 

Förtydliga Kalmar Science Parks verksamheter

Vilka är användarna och vad har de för behov?

Med de övergripande målen som utgångspunkt inleddes arbetet med att identifiera beteenden och behov hos användarna genom en målgruppsstudie. Genom djupintervjuer av olika användare i organisationen samt deras olika typer av kunder skapades data, vilken sammanställdes, analyserades och slutligen ledde fram till fyra fiktiva personligheter (Personas). Dessa personas förkroppsligar alla de behov och beteenden som riktiga användare uppvisade på ett koncentrerat sätt.

Fyra personas identifierades, Felicia, Eskil, Pierre och Staffan. Kan du gissa vem som är vem?

Koncept & design

Utifrån våra personas identifierade vi snabbt att behovet varierade kraftigt beroende på vilken typ av persona vi tittar på. I syfte att kunna tillgodose samtliga personas krav, behov och mål med webbplatsen, föll valet naturligt på att göra en responsiv lösning som fungerade lika bra om användaren besökte webbplatsen via mobil, surfplatta eller dator.

Mycket kraft lades inledningsvis på att snabbt skissa fram olika gränssnitt på ren strukturell och hierarkisk nivå. Här fick vi effektivitet i arbetet med att snabbt se vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Från idéer på papper till pixelfixande

När vi sedan landat det arbetet så gick vi vidare genom att omvandla dessa till digitala wireframes. Med digitala wireframes får man tydligt känsla för hur webbplatsen faktiskt kommer att fungera. Idéer testas, diskuteras och fram växer det upplägg som fungerar bäst.

Vidareutvecklingen av detta var införlivandet av Kalmar Science Parks varumärke på alla komponenter som webbplatsen består av.

Iterativ arbetsprocess

Genom en iterativ arbetsprocess växte webbplatsen fram. Under hela processen skedde även täta avstämningsmöten med kunden i syfte att förankra och säkerställa att vi är på rätt väg.

Vi genomförde även användartester i syfte att verifiera att vi hade med oss användarnas behov och beteenden hela vägen i mål. Alla dessa delar implementerades i en WordPress-lösning för att göra det enkelt för Kalmar Science Park att förvalta webbplatsen.

Resultatet

Webbplatsen har ett modernt, rent uttryck som tydligt speglar Kalmar Science Parks verksamhet. Företagen inuti Kalmar Science Park har mycket större möjlighet att presentera och kommunicera sig själva på sin egna företagssida. Webbplatsen är även responsiv och fungerar lika bra på stora skärmar som på mobiltelefoner.

Det går en röd tråd i varje led från Målgruppsstudiens personas till detaljerad funktionalitet på den färdiga webbplatsen. Slutresultatet av denna röda tråd är en webbplats som fungerar så som användarna vill att den ska göra.

Entydlig webbplats som fungerar riktigt bra och har en relevans för användaren är en bra webbplats i vår mening. Kanske är det till och med Sveriges bästa (Science Park) webbplats?

”I samband med att vi fattade beslutet att göra om Kalmar Science Parks hemsida, hade vi den stora förmånen att få jobba ihop med Define. Nu är hemsidan klar och de har verkligen gjort ett fantastiskt jobb – det tycker både vi och de som ger oss beröm för den! Samtidigt som Define har hållit i utvecklingsprocessen, har de också involverat oss men på en lagom nivå vilket har gjort att vi har känt oss delaktiga under resans gång. Vi är verkligen nöjda och kan med stolthet numera rekommendera vår hemsida till dem som vill veta mer om oss!”

Louise Östlund VD, Tekn. Dr.
kontakt-rikard

Vill du veta mer? Prata med Rikard.

Vi pratar gärna igenom dina frågor och funderingar. Tveka inte att höra av dig!

Rikard Petersson
+46 70 798 89 35
rikard@define.se