Grade

Grade eLearning

case-logo

Grade

Med 20 års erfarenhet av branschen, i kombination med en ständig strävan efter utveckling och förnyelse, är Grade ett välrenommerat, tryggt och självklart val när det kommer till utbildning och utbildningslösningar.

Uppdraget

Våra vänner och samarbetsparters på Grade stod inför nya utmaningar och kom till oss då de var i behov av en ny grafisk identitet och webbplats. De hade under åren byggt upp en imponerande linje av produkter och tjänster som de erbjöd, men det kändes spretigt och kommunikativt otydligt. De önskade ett förstärkt varumärke tillsammans med tydliga segmentorienterade produkter och tjänster, vilka även tydligt skulle signaleras på deras kommande webbplats.

Vårt arbete:

Koncept & design
Utveckling
kontakt-rikard

Vill du veta mer?

Rikard Petersson
+46 70 798 89 35
rikard@define.se

I samarbete med

Easyfy
E-businesspartner

Strategi & mål

Vi inledde arbetet med att genomföra en rad olika strategimöten i syfte att diskutera affärsmässiga mål med varumärkesarbetet samt webbplatsens primära syfte. Vilka delar ska vi lyfta och varför? Vad är primärt och sekundärt? Vad vill vi uppnå för effekt?

Tillsammans benade snart ut vilken väg vi skulle ta och framförallt vilka vägar vi inte skulle ta. Informationen sammanställdes sedan i syfte att ta fram en strategi- och målplan.

Tillsammans identifierade vi tre mål som skulle vägleda oss:

Skapa samhörighet mellan varumärken för företag och produkter

Identifiera och tydliggöra produkter och affärsområden

Skapa en mer affärsorienterad webbplats som går att växa i

Varumärket

Att hitta identiteten

Vi inledde arbetet med kärnan av Grades verksamhet – identiteten. Med papper och penna skissades en rad olika förslag fram med fokus på logotypen. I detta skede arbetade vi för att hitta balansen mellan det etablerade varumärket och det nya. Hur mycket av det gamla kan vi ha kvar och hur mycket skall vi förändra?

Arbetet med att skapa kopplingen mellan Grade som varumärke och deras produkt Luvit var en viktig del i detta arbete. Vi kom fram till att den bästa vägen framåt var om produkternas logotyper ”härstammade” ur Grades logotyp, för att skapa både en igenkänningsfaktor och tydlig hierarki.

Två logotyper ur samma familj

För Grade-logotypen tog vi fram ett nytt typsnitt samt arbetade igenom symbolen ”A:et” och där tillkom även ytterligare en gul färgnyans. Typsnittet gavs en mer rakare ton som i sin tur konstaterade bra mot den nu mer genomarbetade och mjukare symbolen i mitten. Målet var att få ”A:et” att utmärka sig mer som en tydlig symbol och som skulle vara tillräckligt stark att kunna stå på egna ben.

I samband med framtagandet av den nya logotypen för Grade så jobbade vi även med att ta fram en ny logotyp för produkten Luvit. Vi valde att gå vidare med ett förslag som innehåller symbolen som återfinns i Grade-logotypen. På så sätt återfinns delar ur Grade-logotypen även i Luvit-logotypen. Syftet var att tydligare kommunicera att Luvit härstammade ur Grade.

Symboler tydliggör segment

När logotyperna och dess primära färger var färdigställda var det dags att titta på de tre primära affärssegment som skulle tas fram. Tre olika symboler arbetades fram och därtill en kompletterande färgpalett bestående av färger för segmenten.

Den färdiga identiteten

A:et utgör symbolen i logotypen och kan användas enskilt som grafiskt element. Symbolerna används för att visuellt stärka kopplingen till segmenten.

Ett grafiskt manér togs fram som bygger på lutningen i A:et i logotypen. Tvärsnittet kan används för att stärka kopplingen till varumärket genom att placeras på eller över bilder och bakgrunder. Typsnittet heter Roboto Slab och är ett slab-serif-typsnitt designad av Christian Robertson.

Webbplatsen

När identiteten var färdigställd inleddes arbetet med webbplatsen. I och med att vi från början visste att en webbplats skulle skapas hade vi med detta i beräkningarna från dag ett. Med de så tog vi med oss den information och data som hade insamlats under de inledande strategimötena samt under skapandeprocessen av identiteten.

Från idéer till digital layout

Arbetet inleddes med att ta fram olika typer av layouter, vilket i ett första skede gjordes i pappersformat för att snabbt identifiera olika typer av layoutlösningar.

Dessa idéer digitaliserades sedan i form av wireframes. Med ett starkt fokus på struktur, hierarki och ”skelettet” växte webbplatsen fram i tätt samarbete med kunden.

Grades nya webb

En webbplats som andas Grades nya stärkta identitet. Stort fokus på vilka Grade är, deras skräddarsydda lösningar samt deras målgruppsanpassade LMS; LUVIT.

kontakt-rikard

Vill du veta mer? Prata med Rikard.

Vi pratar gärna igenom dina frågor och funderingar. Tveka inte att höra av dig!

Rikard Petersson
+46 70 798 89 35
rikard@define.se