Elevcentralen

Bättre utbildning ger bättre förare i trafiken

case-logo-str

Sveriges Trafikskolors Riksförbund

STR är en organisation för trafikskoleföretag som bedriver yrkesmässig förarutbildning. STR har drygt 600 trafikskoleföretag som medlemmar vilket utgör ca 80% av landets trafikskolor. Trafikskolorna sysselsätter drygt 2 000 trafiklärare, specialiserade på att utbilda förare på bil, buss, lastbil och tvåhjulingar i trafiksäkert och miljöanpassat körsätt. Detta innebär utbildning för ca 100 000 körkortstagare samt 10 000 yrkesförare per år.

 

Uppdraget

STR arbetar för att göra trafikelever till bättre utbildade förare. De vill höja utbildningsnivån och kunskapen om körning för att på så sätt se till att färre människor förolyckas i trafiken. För att nå dit behövs bättre verktyg för både lärare och elever.

 

Vårt arbete:

Strategi
Undersökning
Koncept & design
Utveckling & förvaltning
Vinnare av "Bästa Blended Learning 2015" på Swedish Learning Awards tillsammans med Grade och Addpro.

Vinnare av ”Bästa Blended Learning 2015” på Swedish Learning Awards.

kontakt-rikard

Vill du veta mer?

Rikard Petersson
+46 70 798 89 35
rikard@define.se

I samarbete med

Grade
Addpro

Vad skulle vi uppnå?

Tillsammans med STR, Grade och AddPro kickade vi igång arbetet genom flera workshops som resulterade i en strategi för uppdraget. Tillsammans identifierade vi fyra mål som skulle styra arbetet framåt.

 Integrera tjänsten med elevernas och lärarnas vardag

Tillgodose att lärandeprocessen skiljer sig från individ till individ

Förbättra samspelet mellan lärare och elev, inuti och utanför bilen.

Öka elevers engagemang & förståelse för utbildningen

Utifrån dessa mål påbörjade vi nästa viktiga del av arbetet, nämligen att lära känna användarna; eleven och läraren på trafikskolan.

Vilka är användarna och vad har de för behov?

För att kunna nå upp till de mål som vi identifierat behövde vi lära känna både trafikskoleelever och trafiklärare bättre. Vi behövde sätta oss in i deras vardag, både som elev och som lärare. Deras samspel emellan, hur utbildningen påverkas av jobb, studier och alla andra kringliggande faktorer. Dessa insikter i användarnas behov och beteenden är avgörande för att leda oss till rätt idéer, koncept och lösningar.

Bästa sättet att förstå hur saker och ting fungerar är att göra detta på plats. Så vi satte oss i baksätet under flertalet körlektioner på flertalet olika trafikskolor. Genom detta får vi möjlighet att under skarpt läge observera och förstå samspelet mellan elev och lärare. Vi genomförde även omfattande djupintervjuer med både elever och lärare för att bättre förstå dem.

Vad kom vi fram till?

Här är några exempel på de större, mer övergripande behoven som vi identifierade för elever och lärare. Dessa behov har i sin tur flera underliggande behov som driver vissa beteenden.

Elever

”Hur studerar jag bäst?”

”Vad gör jag med den feedback som läraren ger under och efter lektionen?”

”Hur vet jag vart jag ligger i min utbildning, teoretiskt och praktiskt?”

”Vad behöver jag komma ihåg innan lektionen?”

Lärare

”Hur ligger eleven till sedan sist? Vad har hänt?”

”Hur ligger min elev till i teori kontra praktik?”

”Vad har min elev för funderingar till mig?”

”Vad känner eleven om sin utbildning?”

De insikter som vi fått genom dessa studier omvandlade vi till en så kallad Experience Map, som kommunicerar användarens behov, förväntningar, orosmomoment, möjligheter och risker som behövs minimeras. Syftet med denna Experience Map var att agera ledsagare för framtagande av idéer och koncept utifrån det vi upptäckt. Vilka typer av lösningar och funktioner kan tänkas tillgodose användarnas behov? Med Experince Map:en som ledstjärna påbörjades arbetet med att ta fram idéer och koncept. Parallellt med detta arbete fortsätter optimeringen och förankringen med att förstå användarna.

Koncept, manér & funktionalitet

I detta skede började vi idéarbetet med att ta fram koncept som förslag på lösningar på de problem och behov som Experience Map:en pekar på. Här arbetade vi fram flera olika koncept i syfte att snabbt pröva vad som funkade och vad som behövde förbättras. Koncepten förfinades allteftersom vi tillsammans med STR och Grade jobbade oss framåt. Arbetet med att samla in feedback från användarna fortsatte även under denna del, i syfte att behålla den viktiga röda tråden i arbetet.

Hur ska allt hänga ihop?

Vilka olika typer av innehåll behöver vi? Hur ska vara samordnade? Hur skall navigation och struktur hänga ihop? För att veta detta behövde vi beskriva informationsstrukturen på ett enkelt och kommunicerbart sätt. Denna del skulle på ett grovt sätt beskriva de olika delarna i syfte att få en bättre bild av vad vi behövde bygga. Allt eftersom projektet fortskred uppdaterades denna löpande för att införliva ny information och nya insikter.

Informationsstruktur för innehållet i Elevcentralen

Pappersskisser som idégenerering

Bästa sättet att snabbt pröva idéer tycker vi sker med papper och penna. Genom detta arbete kunde vi gemensamt pröva en stor mängd olika typer av layouter och förslag på lösningar.

Skissande av olika layoutkoncept

Från papperskoncept till digitala layouter

De bästa koncepten tog vi vidare med i form av digitala wireframes, där vi på ett mer detaljerat sätt beskriver hur tjänsten skall se ut och fungera. För att få fram rätt tjänst så genomfördes det ett omfattande iterativt arbete tillsammans med STR, Grade och användarna. Det viktiga var att få fram rätt tjänst, med bra funktioner och utan onödigheter. Hur kunde vi göra det enklare? Vad kunde vi ta bort? Vad kunde vi slå ihop?

Skapandet av ett digitalt manér

Parallellt med arbetet med struktur och layout arbetade vi med att få till rätt estetik och känsla i tjänsten. Samtidigt införlivade vi STR som varumärke tillsammans med en möjlighet för respektive trafikskola att synliggöra sig själva i tjänsten.

Pröva, justera, pröva igen.

En kritisk del i arbetet är att våga utmana sina idéer. Att tänka om och inte vara främmande för att ibland justera sina idéer. Det är genom det iterativa arbetssätt som vi bygger bättre digitala tjänster för användarna. Öppenhet och transparens i denna process är A och O för oss. Nedan är ett exempel på hur en sida efter användarinput utvecklades från den vänstra till den högra.

Resultatet

En modern webbtjänst som hjälper elever att bli bättre förare samtidigt som den ger lärarna bättre verktyg för att utbilda med. Resultatet är tryggare och duktigare förare i trafiken.

kontakt-rikard

Vill du veta mer? Prata med Rikard.

Vi pratar gärna igenom dina frågor och funderingar. Tveka inte att höra av dig!

Rikard Petersson
+46 70 798 89 35
rikard@define.se